Κλοπή ν.4

Κλοπή ν.4

Κλοπή ν.4

Σε όλη τη διαδρομή προς το σπίτι σκεφτόμουν πως ήθελα να γράψω αυτό το κείμενο. Σε τι και ποιον θα οφελέσει μια μακροσκελής ιστορία τέτοιου είδους; Μα για ποιον γράφει...

Κλοπή ν.4

Σε όλη τη διαδρομή προς το σπίτι σκεφτόμουν πως ήθελα να γράψω αυτό το κείμενο. Σε τι και ποιον θα οφελέσει μια μακροσκελής ιστορία τέτοιου είδους; Μα για ποιον γράφει...