_άτιτλο_

_άτιτλο_

_άτιτλο_

Κάποιες μέρες είναι δύσκολες. Κάποιες μέρες είναι ασήκωτες, όπως το σώμα σου πω ελκύεται από το στρώμα που το έδιωχνε όλο το βράδυ. Ακόμα και τα βλέφαρά σου βαραίνουν, ενώ...

_άτιτλο_

Κάποιες μέρες είναι δύσκολες. Κάποιες μέρες είναι ασήκωτες, όπως το σώμα σου πω ελκύεται από το στρώμα που το έδιωχνε όλο το βράδυ. Ακόμα και τα βλέφαρά σου βαραίνουν, ενώ...